Kinh doanh thương mại

TRẦN DUY SERVICES chuyên kinh doanh & xuất nhập khẩu ủy thác chủ yếu vào các ngành sau đây :
- Xuất nhập khẩu uỷ thác của máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu.
- Xuất nhập khẩu ủy thác hóa chất, thực phẩm, đóng gói, điện tử, ...
- Nhập khẩu tạm thời và tái xuất để sửa chữa.
- Tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật liệu, ....
- Chấp nhận để làm cho các nhà thầu phụ và cho một số tổ chức.
- Xuất khẩu & nhập khẩu tất cả các lọai hàng hóa
- Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang